Ухвала суду

Справа № 640/3416/13-к

н/п 1-кс/640/1425/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції Просняк А.О., захисника ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції Просняк Андрія Олександровича про встановлення строку для ознайомлення підозрюваного ОСОБА_3 з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012220000000003 від 20.11.2012,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старший лейтенант юстиції Просняк А.О. 27.02.2013 року звернувся до суду з клопотанням, яким просив встановити підозрюваному ОСОБА_3 строк ознайомлення із матеріалами даного досудового розслідування до 28 лютого 2013 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється кримінальне провадження № 22012220000000003 за підозрою громадянина України ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111 КК України.

14 лютого 2013 року слідчим на підставі доручення прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, ОСОБА_3 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування. В той же день стороні захисту надано запити про надання доступу до матеріалів, які вона має намір використати як доказ у суді.

Впродовж 14-22 лютого 2013 року ОСОБА_3 здійснювалось ознайомлення із матеріалами провадження, в ході якого підозрюваний вивчив 7 томів матеріалів.

В той же час протягом 25 та 26 лютого 2013 року ОСОБА_3 не ознайомився в повному обсязі із жодним із томів, що залишилися. Так, 25 лютого 2013 року підозрюваний ознайомився із 131 аркушем тому № 2, а з 10 годин 00 хвилин до 17 годин 30 хвилин (не враховуючи обідню перерву) - із 30 аркушами зазначеного тому.

Крім того, 26 лютого 2013 року ОСОБА_3 до слідчого відділу подано заяву, згідно із якою він повідомляє, що матеріали, які він має намір використати на свій захист у суді, він надасть на протязі чотирьох днів після ознайомлення із матеріалами справи. При цьому, згідно ч.12 ст.290 КПК України, якщо сторона провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень зазначеної статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_3 своїми діями умисно затягує ознайомлення із матеріалами провадження з метою отримання додаткового часу на збір матеріалів та на їх видозмінення у відповідності з інформацією, отриманою в ході ознайомлення.

Обсяг сторінок, які залишились для ознайомлення (30 аркушів тому № 2 та 297 аркушів тому №1), їх зміст (первинна інформація, процесуальні рішення та протоколи процесуальних дій із обвинуваченими, кримінальна справа щодо яких виділена в окреме провадження, огляди предметів із додатками), а також умови доступу до них (читання таємних сторінок та можливість вільного відображення змісту нетаємних сторінок) дають об'єктивну можливість ознайомитись із ними протягом одного робочого дня.

Строк досудового розслідування у даному провадженні спливає 1.03.2013 року.

Обвинувачений ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_2 проти клопотання заперечували, посилаючись на великий обсяг та складність справи.

Слідчий Просняк А.О., посилаючись на умисне затягування з боку підозрюваного ОСОБА_3, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення підозрюваного ОСОБА_3, захисника ОСОБА_2, слідчого, який вніс клопотання, вивчивши копії матеріалів кримінального провадження, наданих в обґрунтування клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, при цьому виходжу з наступного.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється кримінальне провадження № 22012220000000003 за підозрою громадянина України ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111 КК України.

14 лютого 2013 року слідчим на підставі доручення прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, ОСОБА_3 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії"). Як зауважив Європейський суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому „мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі „Гаважук проти України" Європейський суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п"яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „b" пункту 3 статті 6 Конвенції.

Судовим розглядом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_2 з 14.02.2013 знайомилися з матеріалами кримінального провадження. На час розгляду клопотання підозрюваний ОСОБА_3 з 14.02.2013 р. по 22.02.2013р. ознайомився з томами № 2-9, протягом 25, 26 та 27 лютого 2013 року ОСОБА_3 ознайомився в повному обсязі з томом № 2.

Оскільки, не встановлений та документально не підтверджений факт наявності чинників, які не залежать від волі підозрюваного ОСОБА_3 щодо реалізації належного йому права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №22012220000000003, вказані обставини вважаю достатніми для висновку про зволікання підозрюваного ОСОБА_3 в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та наявними підстави згідно ч.10 ст.290 КПК України для встановлення останньому строку для ознайомлення з матеріалами провадження, враховуючи об'єм та складність кримінального провадження, кількість аркушів, які залишилися для ознайомлення, а саме 297 аркушів тому № 1, з яких 60 аркушів становлять державну таємницю, та надання ОСОБА_3 ксерокопій томів № 3-9 матеріалів кримінального провадження, вважаю, що підозрюваному ОСОБА_3 необхідно визначити строк до кінця робочого дня 28.02.2013р., до якого він повинен ознайомитися з матеріалами кримінального провадження та подати свої клопотання, а також визначити, що у разі не закінчення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до кінця робочого дня 28.02.2013 р. підозрюваний ОСОБА_3 з цього дня вважатиметься таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів.

Керуючись ч.10 ст. 290, ст.ст. 309, 372, ч.2 ст.376, ст.392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції Просняк А.О. про встановлення строку для ознайомлення підозрюваного ОСОБА_3 з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22012220000000003 від 20.11.2012, - задовольнити.

Визначити підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст.111 КК України ОСОБА_3 строк до кінця робочого дня 28 лютого 2013 року для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012220000000003 від 20.11.2012 та заявити клопотання.

Роз'яснити підозрюваному та його захиснику, що після спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя С.А.Колесник

Копію ухвали отримав "____"_________2013р. ___год.__хв. ______________

Вид провадження Кримінальне
інстанція Перша
Страна Україна
регіон Харківська область
суд Київський районний суд м. Харкова
суддя Колесник С. А.
Дата 27.2.2013