Ухвала суду

Справа № 214/664/13- ц

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"13" лютого 2013 р. Суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Ан О.В.,

перевіривши виконання вимог ст. ст. 107 - 120 ЦПК України при поданні позовної заяви Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, суд -

В с т а н о в и в:

28.01.2013 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу надійшла позовна заява Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості. 30.01.2013р. справа передана з канцелярії суду. 12.02.2013р. надійшла відповідь з адресного бюро.

Дана позовна заява підсудна суду, зміст і форма її відповідає вимогам ст. 119 ЦПК України.

Керуючись ст. 122 ЦПК України, суд -

У х в а л и в:

1.Відкрити провадження по даній справі. Копію позовної заяви та всіх прикладених до неї документів надіслати відповідачу та іншим особам, що братимуть участь у розгляді справи.

2.Судове засідання по даній справі призначити на 11 годину 40 хв. 26 березня 2013 року в залі судового засідання № 5 Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу, розташованому на вул. Демиденко 6а в м. Кривому Розі. Копію ухвали надіслати сторонам та іншим особам, які братимуть участь у розгляді справи

Роз'яснити особам, які приймають участь у справі, що відповідно до

- статті 27 1.Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові , подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.

2. Особи, які беруть участь у справі позовного провадження для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати усі наявні у них докази або повідомити про них суд.

3. особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки.

- Статті 31 1.Сторони мають рівні процесуальні права та обов'язки.

2.Крім прав та обов'язків, визначених у ст. 27 ЦПК, позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково. До початку розгляду судом справи по суті позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, а відповідач - пред'явити зустрічний позов.

3.Сторони можуть укласти можуть угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

4.Кожна із сторін має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується цієї сторони.

5. Згідно ст. 77 Сторони та інші особи, які беруть учать у справі, зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під час провадження справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо особа за цією адресою не проживає або не знаходиться.

6. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що сторони на інші особи, які беруть участь у справі, не з'явилися в судове засідання без поважних причин.

7. Згідно Ст. 131ЦПК України - сторони зобов'язані подати свої докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання по справі не проводиться, - до початку розгляду справи по суті. Згідно ст. 60 ЦПК України кожна сторона обов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

8.Докази , подані з порушенням вимог, встановлених частиною першою цією статті, не приймаються, якщо сторона не доведе, що докази подано несвоєчасно з поважних причин.

9. Сторони до або під час попереднього судового засідання у справі, а якщо попереднє судове засідання не проводиться, - до початку розгляду справи по суті, зобов'язані повідомити суд про всі відомі їм рішення судів, що стосуються предмета спору, а також всі відомі їм незавершені судові провадження, що стосуються предмета спору.

Суддя Ан О.В.