Постанова

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Севастопольська, 43, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95013

ПОСТАНОВА

Іменем України

06 лютого 2013 р. Справа №801/533/13-а

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді Ольшанської Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні за участю секретаря судового засіданні Ківа А.С., позивача- ОСОБА_2. паспорт серії НОМЕР_1, представника відповідача- Терещенко І.С. довіреність №270/9/10-0 від 25.01.13, адміністративну справу

за позовом ОСОБА_2

до Державної податкової адміністрації в АР Крим,

про визнання протиправними дій та спонукання до виконання певних дій,

Обставини справи: постановою Центрального районного суду м. Сімферополя від 27.01.2009 позов задоволено в повному обсязі та визнано протиправними дії посадових осіб Державної податкової адміністрації в АР Крим про включення з грошового забезпечення ОСОБА_2 надбавки за безперервну службу у розмірі 70% при проведенні перерахунку з 01 травня 2007 року, надбавки за високі досягнення в праці у розмірі 50%, при проведенні перерахунку в період з 01 квітня 2006 року по 01 травня 2007 року.

Ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду АР Крим від 20.05.2009 апеляційні скарги Державної податкової адміністрації в АР Крим, Головного управління Пенсійного фонду України в АР Крим залишені без задоволення. Постанову Центрального районного суду м. Сімферополя від 27.01.2009 залишено без змін.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 04.12.2012 касаційні скарги Головного управління Пенсійного фонду України в АР Крим, Державної податкової адміністрації в АР Крим задоволено частково. Постанову Центрального районного суду м. Сімферополя та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду АР Крим від 20.05.2009 скасовано, а справу за позовом ОСОБА_2 до Головного управління Пенсійного фонду України в АР Крим, Державної податкової адміністрації в АР Крим про визнання неправомірними дії щодо виключення з грошового забезпечення надбавки за безперервну службу, надбавки за високі досягнення у праці та зобов'язання здійснити перерахунок пенсії направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

04.01.2013 справу №2-а-20/09 було передано на розгляд судді Окружного адміністративного суду АР Крим Ольшанській Т.С. з присвоєнням номеру справи 2а-801/533/13-а.

ОСОБА_2 звернувся до Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим з адміністративним позовом до Державної податкової адміністрації в АР Крим, Головного управління Пенсійного фонду України в АР Крим про визнання протиправними дій та спонукання до виконання певних дій.

Ухвалою Окружного адміністративного суду АР Крим 17.01.2013 роз'єднані позовні вимоги у справі за позовом ОСОБА_2 до Державної податкової адміністрації в АР Крим, Головного управління Пенсійного фонду України в АР Крим про визнання протиправними дій та спонукання до виконання певних дій, а саме:

- з позовних вимог ОСОБА_2 до Державної податкової адміністрації в АР Крим про визнання неправомірними дії посадових осіб Державної податкової адміністрації в АР Крим про виключення з грошового забезпечення надбавки за безперервну службу (70%) при проведенні перерахунку з 01 травня 2007 року, надбавки за високі досягнення у праці (50%, ПКМУ № 268) при проведенні перерахунку в період з 01 квітня 2006 року по 1 травня 2007; про зобов'язання Державної податкової адміністрації в АР Крим видати Головному управлінню Пенсійного фонду України в АР Крим довідку про грошове забезпечення включивши в неї з 01 квітня 2006 року по 1 травня 2007 надбавку за високі досягнення у праці (50%, ПКМУ № 268) та з 1 травня 2007 надбавку за безперервну службу (70%) у справі №801/533/13-а;

- з позовних вимог ОСОБА_2 до Головного управління Пенсійного фонду України в АР Крим про зобов'язання Головне управління Пенсійного фонду України в АР Крим провести перерахунок пенсії з 01 квітня 2006 року по 1 травня 2007 з урахуванням надбавки за високі досягнення у праці (50%) та з 1 травня 2007 надбавку за безперервну службу (70%), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 №700 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 N 268", привласнивши справі номер №801/862/13-а.

Позивач у судовому засіданні наполягав на задоволенні позовних вимог з підстав, викладених у позові.

Представник відповідача у судовому засіданні проти задоволення позову заперечував.

Розглянув матеріали справи, дослідив докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Згідно з частиною 1 статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до пункту 2 частині 1 статті 17 КАС України компетенція адміністративних судів поширюється на спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

Пунктом 15 частини 1 статті 3 КАС України дано визначення публічної служби, до якої відноситься діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

Суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу врегульовані Законом України "Про державну службу" від 16.12.1993 №3723-ХП (далі - Закон №3723). Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

За статтею 19 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 №509-ХП податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. Згідно з частиною першою статті 24 Закону України "Про державну податкову службу" особи начальницького складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

Порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, їх права і обов'язки визначені Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114.

21.02.2005 наказом голови Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим №105-л позивач звільнений з органів податкової міліції Державної податкової адміністрації України відповідно до статті 24 Закону України "Про державну податкову службу в України" від 04.12.1990 №509-ХП, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, по статті 64 пункт "б" (по хворобі).

Календарна вислуга позивача склала згідно з наказом 22 року 00 місяців 29 днів.

Як вбачається з грошового атестату №6, податковим органом при звільненні позивача йому були визначені:

надбавка за безперервну службу в органах податкової міліції в розмірі 70% (1482,46грн.),

та надбавка за високі досягнення у праці в розмірі 50% (319,00грн.).

Доказів неправомірності дій Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, яка видала грошовий атестат від 22.02.2005 №6 такого змісту, суду представлено не було.

Судом встановлено, що надбавка за високі досягнення у праці в розмірі 50% була встановлена позивачу на підставі діючого у тій час нормативно-правового акту - Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 №2288 «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», де в пункті 2 було вказано про право керівника органу в межах установленого фонду оплати праці установлювати керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам і службовцям надбавки за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, дипломатичний ранг, за класний чин, кваліфікаційний клас та спеціальні звання.

Указом Президента України від 24.04.2003 №370/2003 «Про надбавки військовослужбовцям Служби безпеки України та працівникам органів внутрішніх справ України за безперервну службу Голові СБУ та Міністрові внутрішніх справ України надано право встановлювати відповідно військовослужбовцям щомісячні надбавки за безперервну службу у відсотках до грошового забезпечення, які мають високі результати у службовій діяльності, залежно від стажу роботи в таких розмірах: понад 20 років - до 70%.

Указом Президента України від 12.07.2003 №595/2003 чинність вищезазначеного Указу була поширена на осіб начальницького складу податкової міліції.

Таким чином суд робить висновок, що позивачу були встановлені надбавки у відповідності до діючого на момент звільнення зі служби законодавства, у зв'язку з чим вважає правомірним їх включення до грошового атестату.

Частиною третьою статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" N 2262-XII від 09.04.1992 (в редакції, що діяла на момент звільнення позивача) було встановлено, що пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення за останньою штатною посадою перед звільненням, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, встановлених законодавством.

На підставі грошового атестату позивача від 22.02.2005 №6 Головним Управлінням Пенсійного фонду України в АР Крим була призначена та сплачувалась пенсія.

Як встановлено частиною третьою статті 63 України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону.

Судом встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N268" від 12.05.2007 №700 змінені розмірі посадових окладів співробітників податкової міліції, які застосовуються з 01 травня 2007 року.

07.06.2007 Державною податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим до Головним управлінням Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим була спрямована довідка від 05.02.2007 №259/9/04-02 про грошове забезпечення для нарахування (перерахунку) пенсії ОСОБА_3 з 01.04.2006. В зазначену довідку не було включено надбавка за високі досягнення у праці в розмірі 50%, у зв`язку з чим зменшився розмір місячного грошового утримання, з якого розраховується пенсія.

На підставі зазначеної довідки з 01.04.2006 проведений перерахунок пенсії позивача.

Відповідач зазначає, що 09.03.2006 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", якою встановлено надбавку с в розмірі 50% з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки (винагороди) за вислугу років. Відповідно до пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2006 р., а для працівників, окремі умови оплати праці яких визначені Указами Президента України, - з 1 квітня після визнання такими, що втратили чинність, цих Указів.

Невключення у довідку надбавки за високі досягнення у праці в розмірі 50% Державна податкова адміністрація в Автономній Республіці Крим пояснила тим, що у зв`язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України прийнято "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006 Державною податковою адміністрацією України були прийняти листи №8714/7/04-6317 від 10.05.2006, №14270/7/04-6317 від 28.07.2006, за якими включення надбавки в розмірі 50% для перерахунку пенсії не вимагалось.

Суд вважає дану позицію неспроможною, оскільки надбавка у розмірі 50% була встановлена на законодавчому рівні на момент роботи позивача, так й на момент здійснення перерахунку. У зв'язку з чим, суд вважає дії податкового органу протиправними.

Державною податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим з урахуванням наведених законодавчих змін 27.11.2007 до Головного управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим надано нову довідку від 21.11.2007 №1350/5/05-055, з виключенням зі складу грошового забезпечення позивача для проведення перерахунку пенсії надбавки за безперервну службу в розмірі 70%.

Вказані дії відповідач обґрунтовує тим, що у 2007 році надбавка за безперервну службу за посадою, що займав на час звільнення позивач, не нараховувалася та не сплачувалася.

Суд вважає вказану думку відповідача хибною, такою що зроблена без врахування вимог діючого на той час законодавства.

Як зазначено у статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" для перерахунку пенсії для її обчислення враховуються всі основні та додаткові види грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців. Таким чином за Законом передбачений перелік видів грошового забезпечення військовослужбовців, що проходять службу на посаді, що відповідає тій, з якою було звільнено пенсіонера, а не від розміру грошового забезпечення, яку отримає особа, що проходить службу. Надбавки за безперервну службу та за виконання особливо важливих завдань за високі досягнення у праці мають особистий характер та безпосередньо пов'язані з особою, що проходить службу по вказаній категорії на момент перерахунку. Тобто відповідачем зроблена прив'язка розміру грошового забезпечення для перерахунку пенсії до особистих якостей працівників, що працюють на момент проведення такого перерахунку.

Вказані дії відповідача не можуть вважатися такими, що відповідають загальним принципам адміністративної процедури, передбаченим статтею 2 КАС України.

Відповідно до частини 3 статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5)добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Під час розгляду спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень суди незалежно від підстав, наведених у позовній заяві, повинні перевіряти їх відповідність усім зазначеним вимогам для оцінювання рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які одночасно є принципами адміністративної процедури, що вироблені у практиці європейських країн (пункт 1 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" від 6 березня 2008 року N 2).

Встановлення невідповідності діяльності суб'єкта владних повноважень хоча б одному із зазначених критеріїв для оцінювання його рішень, дій та бездіяльності може бути підставою для задоволення адміністративного позову

Відповідно до статті 9 КАС України суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України.

Однією з конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина є недопущення їх скасування (частина друга статті 22 Конституції України) чи звуження їх змісту та обсягу при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів (частина третя статті 22 Конституції України).

Тлумачення словосполучення "звуження змісту та обсягу прав і свобод людини і громадянина", що міститься в частині третій статті 22 Конституції України, Конституційний Суд України дав у Рішенні від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005 (справа про постійне користування земельними ділянками), згідно з яким "конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (частина друга), при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частина третя). Скасування конституційних прав і свобод - це їх офіційна (юридична або фактична) ліквідація. Звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням. У традиційному розумінні діяльності визначальними поняття змісту прав людини є умови і засоби, які становлять можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку. Обсяг прав людини - це їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками можливостей людини, які відображені відповідними правами, що не є однорідними і загальними". При цьому Конституційний Суд України зазначив, що "загальновизнаним є правило, згідно з яким сутність змісту основного права в жодному разі не може бути порушена" (абзац четвертий підпункту 5.2 пункту 5 мотивувальної частини).

На підставі вказаного суд робить висновок про обґрунтованість позовних вимог, а тому задовольняє адміністративний позов у повному обсязі.

Щодо посилання відповідача на порушення позивачем строку звернення до суду, то суд зазначає про таке.

Адміністративний позов ОСОБА_2 надійшов до Центрального районного суду м.Сімферополя 20.03.2008 року. На час відкриття провадження по справі діяла редакція частини 2 статті 99 КАС України зі змінами станом на 01.12.2006, відповідно до якої для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлювався річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

З наведеного випливає що умовою для звернення особи до суду є наявність у позивача переконання в порушення його прав або свобод чи в існуванні перешкод у здійсненні цих прав.

В данній справі порушення матеріальних прав позивача відбулося у момент надання відповідачем до Головного Управління Пенсійного фонду України довідок про перерахунок грошового забезпечення 07.06.2007 та 27.11.2007. Сам по собі факт складання зазначених довідок 05.02.2007 та 21.11.2007 ні яким чином не сплинув на права, свободи та інтереси позивача. Таким чином моментом порушення прав позивача є саме дати, в яки довідки про перерахунок були спрямовані для виконання, тобто 07.06.2007 та 27.11.2007.

На підставі наведеного судом робиться висновок про дотримання позивачем строку звернення до суду та безпідставність посилання відповідача на його порушення.

В судовому засіданні 06.02.2013 проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Відповідно до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України повний текст постанови виготовлено 11.02.2013.

Керуючись статтями 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Адміністративний позов задовольнити.

2.Визнати протиправними дії Державної податкової адміністрації в АР Крим стосовно виключення з грошового забезпечення для позивача перерахунку пенсії надбавки за високі досягнення у праці у розмірі 50% під час складання довідки від 05.02.2007 №259/9/04-2, що надійшла до Головного управління Пенсійного фонду України в АР Крим 07.06.2007.

3.Визнати протиправними дії Державної податкової адміністрації в АР Крим стосовно виключення з грошового забезпечення позивача для перерахунку пенсії надбавки за безперервну службу у розмірі 70% під час складання довідки від 21.11.2007 №1350/5/05-055, що надійшла до Головного управління Пенсійного фонду України в АР Крим 27.11.2007.

4.Зобов'язати Державну податкову адміністрацію в АР Крим надати до Головного управління Пенсійного фонду України в АР Крим довідку для перерахунку пенсії позивача з 01.04.2006 з включенням до неї надбавки за високі досягнення у праці у розмірі 50% та з 01.05.2007 надбавки за безперервну службу у розмірі 70%.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя підпис Т.С. Ольшанська